Mācību process

Skola ēka Melnsila ielā 6

Skolas misija – veidot konkurētspējīgu personību, radot iespēju ikvienam izglītojamajam apgūt mācību procesu atbilstoši savām spējām. Talantu un izcilības veicināšanai tiek nodrošināts atbalsts visās izglītības pakāpēs.

Skolas vīzija – daudzfunkcionāla iespēju skola. Konkurētspējīga mācību iestāde, kur katrs bērns var attīstīt savas prasmes, iemaņas un talantus no 3 līdz 18 gadu vecumam.

Stratēģiskie mērķi – mācību, karjeras izglītības un audzināšanas satura savstarpējā integrācija.

Izglītības programmas

  • 21011121 pamatizglītības mazākumtautību programma, licencēšanas ID V_2578, 19.06.2020.
  • 21015521 speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, licencēšanas ID V_2579 09.06.2020.
  • 31016011 vispārējās vidējās izglītības programma, licencēšanas ID V_2889 26.06.2020
  • 21011111 pamatizglītības programma, licencēšanas ID V_1295 14.06.2019
  • 01011111pirmsskolas izglītības programma licencēšanas ID V_2342, 16.04.2020
  • 01011121 pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma licencēšanas ID V_2343, 16.04.2020

Galvenie uzdevumi

Mācību
gads
Galvenais uzdevums
2021.
2022.
Izglītības standartos ietvertā mācību satura jēgpilna realizēšana, jaunā mācību satura īstenošana.
2022.
2023.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu kompetenču standarta realizēšanu, ieviest vienotu un saskaņotu mācību satura karjeras izglītības programmas īstenošanu.
2023.
2024.
Nodrošināt priekšmetu programmas,  karjeras izglītības programmas un audzināšanas programmas  savstarpējo mijiedarbību īstenošanas procesā.

Akreditācijas dokumenti

Skola akreditēta līdz 2028. gadam.

Ekspertu novērtēšanas ziņojums

Kritēriju un rezultatīvo rādītāju vērtējums