Skola īsteno šādas izglītības programmas:

  • Pamatizglītības programma 21011111
  • Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 21015521
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (12.klasē) 31013021
  • Vispārējās vidējās izglītības programma 31016011