Saraksti un grafiki

Mācību stundu saraksts

Individuālo un konsultāciju nodarbību saraksts (ravsk-2022-2023-konsultacijas.pdf)

Interešu izglītības nodarbību saraksts (ravsk-2022-2023-pulcini.pdf)

Fakultatīvu saraksts (ravsk-2022-2023-fakultativi.pdf)

Rehabilitācijas (ritmika) un peldapmācības saraksts (ravsk-2022-2023-ritmika.pdf)

Pedagogu dežūras grafiks (M, ravsk-2022-2023-M-dezuras.pdf)

Pedagogu dežūras grafiks (P, ravsk-2022-2023-P-dezuras.pdf)

* M-korpuss Melnsila ielā 6, P-korpuss Pārslas ielā 14