Dienas režīms

Grupa “Jūras zvaigznīte” (3-4 gadi), Grupa “Jūras zirdziņš” (4 gadi), Grupa “Saules zaķis” (4 gadi)

Laiks Bērnu nodarbības
07:00 – 08:00Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, bērnu patstāvīgas rotaļas, individuālais darbs
08:00 – 08:30Kustību aktivitātes, higiēnas procedūras, gatavošanās brokastīm
08:30 – 09:00Brokastis
09:00 – 09:10Gatavošanas rotaļnodarbībām
09:10 – 10:30Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas
10:35 – 11:30Pastaiga svaigā gaisā – rotaļas, rotaļnodarbības, vērojumi, kustību aktivitātes
11:30 – 12:00Gatavošanas pusdienām. Pusdienas
12:20 – 15:00Gatavošanas diendusai, pasaciņas laiks, higiēnas procedūras, bērnu atpūta
15:00 – 15:30Pakāpeniska celšanās, bērnu patstāvīgas rotaļas, gatavošanās launagam
15:30 – 16:00Launags
16:00 – 19:00Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – tajā skaitā rotaļas, spēles, individuālais darbs, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas saskaņā ar rotaļnodarbību sarakstu; bērnu pakāpeniska došanās mājās

* Pavasarī, vasarā un rudenī labvēlīgos laika apstākļos lielāku daļu dienas režīma darbības (izņemot bērnu ēdināšanu, diendusu un daļu rotaļnodarbību) organizē svaigā gaisā.

Grupa “Saulīte” (5-6 gadi), Grupa “Stariņš” (5-6 gadi)

Laiks Bērnu nodarbības
07:00 – 08:00 Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, bērnu patstāvīgas rotaļas, individuālais darbs, gatavošanās brokastīm
08:00 – 08:30 Brokastis
08:30 – 09:00 Kustību aktivitātes, higiēnas procedūras
09:00 – 09:10 Gatavošanas rotaļnodarbībām
09:10 – 11:15 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas
11:15 – 11:40 Pastaiga svaigā gaisā – rotaļas, rotaļnodarbības, vērojumi, kustību aktivitātes
11:40 – 12:20 Gatavošanas pusdienām. Pusdienas
12:20 – 14:45 Gatavošanas diendusai, pasaciņas laiks, higiēnas procedūras, bērnu atpūta
14:45 – 15:00 Pakāpeniska celšanās, bērnu patstāvīgas rotaļas, gatavošanās launagam
15:00 – 15:20 Launags
15:30 – 19:00 Daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības – tajā skaitā rotaļas, spēles, individuālais darbs, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas saskaņā ar rotaļnodarbību sarakstu; bērnu pakāpeniska došanās mājās

* Pavasarī, vasarā un rudenī labvēlīgos laika apstākļos lielāku daļu dienas režīma darbības (izņemot bērnu ēdināšanu, diendusu un daļu rotaļnodarbību) organizē svaigā gaisā.

Ēdienreizes

GrupaBrokastisPusdienasLaunags
Saulīte8:1011:5015:10
Stariņš
Jūras zvaigzne
8:3012:1515:25
Saules zaķis
Jūras zirdziņš
8:5012:4515:40

Related Images: