ISIAC

Ilgstoši slimojošo izglītojamo apmācības centrs  (ISIAC) ir Rīgas Arkādijas vidusskolas struktūrvienība.  Izglītojamo apmācību centrā organizē no 2006./2007. mācību gadā Rīgas 53. vidusskolā, pamatojoties uz MK Nr.253 “Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes” no 2006.gada 4 aprīļa.

No 2021. gada 1. septembra Centrs turpina strādāt Rīgas Arkādijas vidusskolā.

Centra pedagogi apmāca ilgstoši slimojošos izglītojamos mājās , kuri veselības stāvokļa dēļ nevar apmeklēt izglītības iestādi ilgāk par vienu mēnesi un kuru dzīves vieta ir Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsēta.

Centra pedagogi apmāca izglītojamos, kuri ārstējas Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcā, ilgāk par divām nedēļām.

Lai nokārtotu ilgstoši slimojošam izglītojamam mājmācību, nepieciešami sekojoši dokumenti:

  • izziņa no ģimenes ārsta par nepieciešamību mācības organizēt izglītojamā dzīves vietā,
  • izziņa no skolas direktores par nepieciešamību organizēt izglītojamam mājmācību,
  • vecāku iesniegums pedagoģiski medicīniskajai komisijai,
  • pedagoģiski medicīniskās komisijas ATZINUMS, par mācību organizēšanu mājās.

Centra pedagogi organizē individuālu izglītojamo apmācību mājās vai arī skolā. Ja veselības stāvoklis atļauj, tad izglītojamais var apmeklēt skolu pēc individuāli sastādīta grafika, atsevišķā klasē, bet nepieciešama rakstiska vecāku atļauja.

Mājmācība tiek organizēta pēc individuāli izstrādāta mācību plāna, kur 1.-4. klases izglītojamiem noteiktas 6 mācību stundas nedēļā, bet 5.-12. klases izglītojamiem noteiktas 8 mācību stundas nedēļā.

Mājmācību mājās organizē ne ilgāk kā 6 mēnešus. Ja veselības stāvoklis nav uzlabojies, tad mājmācību var pagarināt, atkārtoti apmeklējot pedagoģiski medicīnisko komisiju.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Pedagoģiski medicīniskā komisija atrodas: Kaņiera ielā 15, Rīgā, LV – 1063, tālr. +371 67037322.

Pieraksts uz komisiju:

  • Pirmdiena: 14.00-17.00
  • Otrdiena: 9.00-13.00
  • Trešdiena: 9.00-13.00
  • Ceturtdiena: 14.00-17.00

Vairāk informācijas RD IKSD mājaslapā.

Ilgstoši slimojošo izglītojamo centra vadītāja – Jeļena Ivanova

Telofons saziņai: +371 25996127

e-pasts: jivanova@edu.riga.lv