Prasmīgas rokas

Mērķauditorija: 1. – 6. klašu skolēni

 Pulciņa mērķauditorija ir ikviens bērns no 1. – 6. klasei, kas vēlas attīstīt un pilnveidot sevi radošā procesā. 

Mērķis ir attīstīt radošās spējas, padziļināt zināšanas mācību priekšmetā mājturībā un tehnoloģijās, rosināt izmantot iegūtās zināšanas ārpus stundas situācijās. Kā arī veicināt skolēnu radošo spēju apzināšanos, attīstību un izpausmi jebkurā darbā. 

Uzdevums ir apgūt un pilnveidot prasmes un iemaņas darbā ar dažādiem instrumentiem un materiāliem, veidot interesi par mācību priekšmetu mājturībā, nodrošināt pašizpausmes iespējas radošā darbībā, sekmēt sabiedrisko aktivitāti, piedaloties izstādes, skates, konkursos un citos skolēnu jaunrades pasākumos. 

Pulciņa vadītāja Natālija Kuzmina