Koris un ansamblis

Koris. Mērķauditorija: 2. – 4. klašu skolēni

LAI  SKAN!

Piedalies skolas korī, lai

 • attīstīt vokālās iemaņas un prasmes;
 • attīstīt un izkopt dziesmas izpildījuma prasmi un priekšnesuma meistarību;
 • attīstīt muzikālo dzirdi – atmiņu, ritma izjūtu un muzikālo domāšanu;;
 • attīstīt labu muzikālo gaumi;
 • uzkrāt skatuves pieredzi;
 • radīt prieka sajūtu, un to dāvināt sev un klausītājiem.

Ansamblis. Mērķauditorija: 2. – 4. klašu skolēni

DZIEDOT DZIMU, DZIEDOT AUGU, DZIEDOT MŪŽU NODZĪVOJU!

Ja tu vēlies

 • gūt prieku par savu muzikālo darbību;
 • attīstīt muzikālo dzirdi – atmiņu, ritma izjūtu un muzikālo domāšanu;
 • attīstīt vokālās prasmes un iemaņas;
 • uzkrāt skatuves pieredzi;
 • izkopt muzikālo gaumi,

ja tev ir interese par dziedāšanu un kolektīvo muzicēšanu, esi laipni gaidīts Skolas ansamblī

Ansambļa vadītāja Rita Starpina