Kombinētie rokdarbi

Pulciņa nodarbības izkopt audzēkņu motivāciju iepazīt un apgūt rokdarbu tehnikas un veidus, iepazīties ar dizaina tehnoloģijām un apgūtas zināšanas pielietot dizaina jomā (interjera, vides, tērpu u.c.), izstrādājumu izgatavošanā un jebkura radošā darbā, rosināt audzēkņus iesaistīties apkārtējās vides sakopšanā, uzlabošanā, pozitīvo pārmaiņu veidošanā, vērtību radīšanā.

Pulciņu vada skolotāja L.Poļakova, lpolakova@edu.riga.lv