Papīra plastika

3.-4. klašu skolēni ir laipni aizcināti piedalīties Papīra plastikas pulciņā.

Mēs apgūsim origami tehniku, veidosim ēnu teātri, iepazīsimies ar pajē-mašē skulptūrām.

Skolotāja Velta Ķešāne, vkesane@edu.riga.lv