Kustību rotaļas un sporta spēles

Sporta spēles interešu izglītības programma attiecināma uz sporta jomu. Tā ietver skolēnu izglītošanu un praktisko darbību dažādās spēles sporta jomās.

Sporta izglītība uzlabo ne tikai skolēnu esošo fizisko sagatavotību un veselību, bet arī palīdz jauniešiem labāk veikt un saprast fiziskās aktivitātes, tos pozitīvi ietekmējot visa mūža garumā.

Skolēni viegli var pielietot savas zināšanas un prasmes piemēram, prasmi darboties komandā citos mācību priekšmetos vai dzīves situācijās.

Regulāras fiziskās aktivitātes palīdz arī garīgajām un zināšanas prasmēm un attīsta pašapziņu.

Nodarbību mērķis – sekmēt skolēnu veselības saglabāšanu un nostiprināšanu, attīstot fiziskās īpašības, veidojot godīgu attieksmi citam pret citu, attīstīt skolēnos radošās spējas, padziļināt zināšanas mācību priekšmetā sports, rosināt izmantot iegūtās zināšanas nestandarta/ ārpusstundas situācijās.

Sporta pulciņa vadītāja 3.- 6.klases Darja Audriņa, dgnedaja@edu.riga.lv