Skolas parlaments

Patstāvīgi,

Aktīvi,

Radoši,

Labvēlīgi,

Atklāti,

Mūsdienīgi,

Enerģiski,

Neatkarīgi,

Talantīgi,

Saliedēti skolēni

Skolēnu pašpārvalde – parlaments – ir neatkarīga, demokrātiskā un sabiedriskā organizācija. Skolēnu parlaments līdzdarbojas skolas darba organizēšanā, pilna starpnieka funkcijas starp skolas valdību un skolēniem;

Skolēnu parlamentu izveido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicinātu mācību procesa efektivitāti.

Mūsu mērķi:

l panākt skolēnu un izglītības iestādes administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā atbildīgo iemaņu un prasmju apgūšanā;

l brīvas, radošas, patstāvīgas personības veidošana.

Aktīvi un radoši 7. – 12. klašu skolēni 7.-12.kl., mēs Jūs gaidām!

Parlamenta kuratore Ludmila Markuševa, lmarkuseva@edu.riga.lv

Related Images: