Silver Palm Baltija

9. aprīlī mūsu Rīgas Arkādijas vidusskolas mūsdienu deju grupa “Deju teātris” piedalījās III Starptautiskajā konkursā “Silver Palm Baltija” Jūrmalā. 

1.-2. klase saņēma 2. vietu bērnu dejas nominācijā un  

4.A, 5.-9. klašu grupa saņēma 3. vietu modernā dejas žarnā. 

Paldies dejotājiem par izturību, spēku un motivāciju! 

Paldies skolas administrācijai, klašu audzinātājiem un vecākiem par atbalstu un palīdzību! 

Paldies mūsdienu deju grupas “Deju teātris” vadītājai un horeogrāfei Jūlijai Plavokai par skolēnu sagatavošanu konkursam!