Skolas soma: Muzejnodarbība “Daudzveidīgā ūdens pasaule” Latvijas Nacionālajā dabas muzejā

Muzejnodarbība “Daudzveidīgā ūdens pasaule” Latvijas Nacionālajā dabas muzejā.

Pasākuma vieta un laiks: Latvijas Nacionālais dabas muzejs, 2021.gada 30.septembris.

Pasākuma dalībnieki: 6.b klases skolēni, klases audzinātāja un bioloģijas skolotāja.

Nodarbības laikā skolēni uzzināja par daudzveidīgajām ūdeņu ekosistēmām un tajās biežāk sastopamajiem mazajiem ūdens iemītniekiem. Tika noskaidrots,  kā atšķirt tīru ūdeni no piesārņota un kāpēc ūdens piesārņojums ir bīstams?

Tāpat skolēni ieguva informāciju, kas ir muzejs, kādu profesiju pārstāvji strādā muzejā? Kāda izglītība nepieciešama, lai cilvēks strādātu muzejā? Ar ko Latvijas Nacionālais dabas muzejs atšķiras no citiem muzejiem.

Iepazinās ar eksponātu daudzveidību Latvijas Nacionālajā dabas muzejā, kā arī kādas ekspozīcijas te ir apskatāmas un ko muzejs piedāvā.

Muzejnodarbībā iegūtās zināšanas skolēni izmantoja, mācoties latviešu valodu, bioloģiju, kā arī klases stundās par karjeras iespējām.