Skolas soma: Latvijas Nacionālā vēstures muzeja apmeklējums

2021. gada 1. oktobrī 1.c., 2.c un 3. c klases skolēni apmeklēja Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, kur bija skatāmas dažādu vēstures periodu rotaļlietas. Programmas laikā, darbojoties grupās, skolēni tuvāk iepazina dažādus rotaļlietu veidus- rotaļlietas no dabas materiāliem, rotaļlietas, kas kaut ko prot, zēnu rotaļlietas, meiteņu rotaļlietas, mīkstās rotaļlietas, galda spēles u.c. Skolēniem bija iespēja salīdzināt savas, savu vecāku un vecvecāku rotaļlietas ar muzejā esošajām mīļlietām.

Skolēniem bija iespēja salīdzināt no kādiem materiāliem tikušas darinātas rotaļlietas dažādos vēstures posmos, kā arī atrast kopīgo un atšķirīgo dažādu paaudžu bērnu rotaļlietām.

Pēc nodarbības bērni ilustrēja un aprakstīja gan muzejā redzēto, gan savas mīļākās rotaļlietas.