LATVIJAS VALSTS SIMTGADES INICIATĪVA – PROJEKTS “LATVIJAS SKOLAS SOMA”

Sācies jaunais 2021./2022. mācību gads un Rīgas Arkādijas vidusskola pirmo gadu šajā statusā pievienojas projektam “Latvijas skolas soma.”

Projekts „Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolā notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes, un tās dalībnieki ir visi izglītojamie. Tā ir lieliska Latvijas sabiedrības dāvana bērniem un jauniešiem Latvijas valsts simtgadē.         

Šajā mācību gadā turpināsim iepazīt Latvijas mākslu, kultūru, dabu un kultūrainavu, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas. Ar “skolas somu” apceļosim Latviju gan reāli, gan digitāli. Skolēniem šajā projektā ir iespēja piedalīties interesantos piedzīvojumos, gūt jaunas zināšanas, prieku, iespaidus, mācīties sadarboties un līdzdarboties. Skolotājiem tā ir iespēja darboties ārpus ierastās mācību stundas ietvara, īstenojot projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā”.

“Latvijas skolas soma” saturiskās jomas: 

  • Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības
  • Latvijas kultūras vērtības un kultūras laikmetīgās izpausmes
  • Zinātnes un inovāciju attīstība Latvijā
  • Latvijas daba un kultūrainava 

Related Images: