Jomu skolotāju sanāksmes

Noslēdzot mācibu semestri, Skolā organizē metodisko jomu sanāksmes.

Sākumskola 28.12. 09:00.
Dabaszinātņu joma 28.12. 10:45.
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 28.12 14:15.
Sports un veselība 28.12. 12:30.

Valodu joma 29.12. 9:00.
Sociālā un pilsoniskā joma 29.12. 10:45.
Matemātikas mācību joma 29.12. 12:00.
Tehnoloģiju joma 29.12. 14:15.

Izrunāsim sasniegumus, pieejas, kā sasniegt katra skolēna labāko rezultātu, vērtēšanas kārtību, kompetenču pieejas stratēģijas un sadarbību Valsts standarta īstenošanas ietvaros, kā arī citus svarīgus jautājumus.

Related Images: