LR Ministru prezidenta pateicības raksts

Apsveicam Latvijas republikas Ministru prezidenta pateicības raksta par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem ieguvēju 12. klases skolnieku Andreju Tkačenko!