Nacionālais kiberdrošības izaicinājums

Apsveicam 2024. gada Nacionālās kiberdrošības izaicinājuma laureātu – 12. klases skolnieku Andreju Tkačenko.

Atbilstoši Latvijas kiberdrošības stratēģijas 2023.-2026. gadam 3. rīcības virzienam “Sabiedrības izpratne, izglītība un pētniecība” no 2024. gada Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju (CERT.LV), Latvijas Universitāti un Zemessardzes Kiberaizsardzības vienību organizē Eiropas kiberdrošības izaicinājuma (European Cybersecurity Challenge) nacionālo atlasi jeb Nacionālo kiberdrošības izaicinājumu.

Izaicinājums ir valsts līmeņa sacensības jauniešiem, kurā tiks pārbaudītas zināšanas par kiberdrošību un spēju risināt dažādas sarežģītības uzdevumus kiberdrošības un kiberaizsardzības jomā. Izaicinājumā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas valstspiederīgais vecumā no 14 līdz 24 gadiem, kurš apgūst formālās izglītības programmu Latvijas Republikā akreditētajā pamatizglītības, vidējās izglītības vai augstākās izglītības iestādē.