Sākas pieteikšanās konkursam uz 10. klasi

Lai skolēni varētu pieteikties konkursam uzņemšanai 10. klasēs, Rīgas pašvaldība šogad pieteikšanos organizē savlaicīgāk, jau pirms centralizēto eksāmenu rezultātu paziņošanas, kas paredzēta 1. jūlijā.

Pieteikšanās 10. klašu konkursam Rīgas valsts ģimnāzijās un Rīgas vidusskolās sāks no 25. jūnija un ilgs līdz 5. jūlijam.

Uzņemšanas konkursa rezultātus 10. klasēm Rīgas valsts ģimnāzijās plānots paziņot ne vēlāk, kā līdz 8. jūlijam, savukārt Rīgas vidusskolās rezultātus paziņos ne vēlāk, kā līdz 15. jūlijam.

Pilns raksts ir pieejams vietnē https://izglitiba.riga.lv/.

Lai iestātos Rīgas Arkādijas vidusskolā 10. klasē 2024. gadā nav jākārto iestājpārbaudījums.

Užņemšanas kārtība Rīgas Arkādijas vidusskolā (iuk-vs-2024.pdf)

Reģistrācijas forma 10.klasei

Rīgas Arkādijas vidusskolā īsteno vispārējās vidējās izglītības  programmu (kods 31016011) un piedāvā apgūt šādus mācību priekšmetu komplektus:

  • Sociālā un pilsoniskā joma ar padziļinātu latviešu valodas un literatūras, angļu valodas, vēstures un sociālās zinātnes kursu apguvi (A mācību priekšmetu komplekts) (kompl_A_rev-2023.pdf).
  • Dabaszinātņu joma ar padziļinātu bioloģijas, fizikas, ķīmijas, un angļu valodas kursu apguvu (B mācību priekšmetu komplekts) (kompl_B_rev-2023.pdf).
  • Tehnoloģiju joma ar padziļinātu matemātikas, fizikas, programmēšanas un angļu valodas kursu apguvi (C mācību priekšmetu komplekts) (kompl_C_rev-2023.pdf).
  • Dizaina un tehnoloģiju joma ar padziļinātu dizaina un tehnoloģiju, latviešu valodas, literatūras, sociālo zinātņu un angļu valodas kursu apguvi (D mācību priekšmetu komplekts) (kompl_D_rev-2024.pdf).

Programmu prezentācija pieejama šeit.