Apliecību un atestātu izsniegšana

Apliecību par pamatizglītību izsniegšana notiks pirmdien, 01.07. plkst. 15:00 Melnsila ielā 6.

Atestātu par vispārējo vidējo izglītību izsniegšana notiks ceturtdien, 11.07. plkst. 15:00 Melnsila ielā 6.

Centralizēto eksāmenu sertifikātu ērtākai saņemšanai Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi jaunu risinājumu – portālu eksameni.gov.lv. Šī mācību gada centralizēto eksāmenu kārtotājiem portāls būs pieejams no 1. jūlija pulksten 8.00.