Skolas konference “Rīgas Arkādijas vidusskolas un pirmsskolas izglītības grupu projektu īstenošana 2023.-2024. mācību gadā”

18. jūnijā noritēja ikgadējā mācību gada noslēguma skolas metodiskā konference. Šogad tēma bija “Rīgas Arkādijas vidusskolas un pirmsskolas izglītības grupu projektu īstenošana 2023.-2024. mācību gadā”.

Šogad dalījās pieredzē:

  • pirmsskolas iestādes pedagogs Kellija Kalniņa uzstājās ar ziņojumu “Sadarbība ar vecākiem pirmsskolas izglītības grupās” ;
  • struktūrvienības vadītāja  Anastasija Čubujeva uzstājās ar ziņojumu “ Džimbas drošības programmas ietvaros piedalīšanās projektā “Audzināsim drošus bērnus nedrošā pasaulē”;
  • izglītības un skolu psiholoģe Zanda Šneidere, SIA Braintrain pārstāve Jeļena Ponomarjova, sākumskolas skolotāja Svetlana Daņiļeviča stāstīja par skolas nodarbībām kognitīvo spēju palielināšanai bērniem ar valodas un gramatikas apguves grūtībām, izmantojot programmu “FastForWord”;
  • direktores vietniece izglītības jomā Irēna Kaijaka uzstājās ar ziņojumu ”Pašvadītā mācīšanās kā pamats ikdienas mācību procesa efektivitātes paaugstināšanai” .

Konferences dalībnieki piedalījās meistarklases pie sākumskolas jomas koordinatores Lalitas Jovļevas, sākumskolas skolotājas Karīnas Skreiveres, sākumskolas skolotājas Ineses Jentkus.

Noslēdza konferenci skolas direktore Natalija Mitrofanova.