Skolēnu labbūtība,  sociāli-emocionālās labklājība un drošība

Šī gada 22. februārī Rīgas Arkādijas vidusskola notikusi konference “Skolēnu labbūtība,  sociāli-emocionālās labklājība un drošība”. Konferences ietvaros uzstājās:

  • V.Guseva, RAVSK sociālā pedagoģe ar ziņojumu “Skolas skolēnu drošības un labbūtības  nodrošināšana” (Informācija par to, kā skola nodrošina skolēnu drošību, kādus pasākumus skola organizē skolēnu drošības nodrošināšanā. Kādu atbildību, brīvību un izaicinājumus vecākiem paredz likumdošana bērna  0., 7., 11., 14., 15., 18. gadu vecumā.).
  • Anna Auziņa, RD LD Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas galvenā speciāliste- eksperte ar ziņojumu “Atkarības riski, atkarības  izraisošo vielu lietošanas profilakses jautājumi” (Pilnveidoja izpratni par atkarības veidiem, atkarības veidošanu un ietekmi uz fizisko un mentālo veselību. Vecāku iespējamās reakcijas un sekas. Informācija par noderīgiem resursiem).
  • Zanda Šneidere, RAVSK psiholoģe ar ziņojumu “Rīgas Arkādijas vidusskolas skolēnu labbūtība,  sociāli-emocionālās labklājība un drošība” (Sniegts ieskats Atbalsta personāla organizētajos pasākumos sākumskolas skolēnu emocionālās labsajūtas uzturēšanai. Aktualizēta uz anketēšanas rezultātiem balstīta informācija, kā jūtas pamatskolas un vidusskolas skolēni klasē, skolā, kādus palīdzības resursus viņi saskata skolotājos, skolas atbalsta personālā, ģimenē.  Jauniešu zināšanas un prasmes vadīt emocijas, lietot komunikācijas prasmes. Kā savam bērnam dod drošības sajūtu?).

Konferences noslēgumā dalībnieki tika iesaistīti panāļdiskusijā.