Konference topošo pirmklasnieku vecākiem

Šodien 08.05.24. mūsu skolā notika konference topošo pirmklasnieku vecākiem.

Konferences mērķis bija sniegt informāciju par skolas vīziju, misiju un vērst īpašu uzmanību par sākumskolas metodiskās jomas darbību, sasniegumiem, iespējām topošajiem pirmklasniekiem un sākumskolas skolēniem; gūt citu svarīgu informāciju uzsākot mācīšanās gaitas Rīgas Arkādijas vidusskolā.

Konferencē piedalījās skolas administrācija, skolas atbalsta personāla locekļi, jomu koordinators, pedagogi, vecāki un paši topošie pirmklasnieki.

Topošie pirmklasnieki uzstājās konferencē un kopā ar pedagogiem un vecākiem novadīja mācību stundas ierosināšanas daļu.

Pateicamies par sniegto atbalstu konferences laikā skolas direktorei Nataļjai Mitrofanovai, sākumskolas jomas koordinatorei Lalitai Jovļevai, atbalsta personāla vadītājai Valentīnai Gusevai, skolas psiholoģei Zandai Šneiderei un sākumskolas skolotājai Diānai Jeremejeva

Sagatavoja Ilona Mihailova

Related Images: