Seminārs „Skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju attīstība. Efektīva mācību stunda”

Rīgas Arkādijas vidusskolas pedagogi lietderīgi pavadīja darba laiku skolēnu pavasara brīvlaikā. Kamēr skolēni atpūšas, pedagogi mācās! 

14.03.24. veiksmīgi noritēja pedagogu metodiskais seminārs „Skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju attīstība.Efektīva mācību stunda”, kuru novadīja Velta Zdanovska,mācīšanas konsultants. 

Seminārā pedagogi individuāli un grupās apsprieda kas ir kvalitatīva un efektīva mācību stunda;būtiskas lietas,ko dara katrs pedagog,lai viņa stunda būtu kvalitatīva,kas to raksturo;pašvadītas mācīšanas darba metodes un paņēmienus;kas vairāk vai mazāk izdodas, strādājot virzienā uz konkrētu mērķi; kas ir svārīgs,lai ieviestu izmaiņas esošajā pedagogu praksē: paša pedagoga motivācija, prasmes, praktizēšana, uzticēšanās sev un saviem spēkiem, būt pārliecinātam par to, ko dari! 

Pedagogi saņēma vairākus ieteikumus un praktiskos darba materiālus,kas noderēs, lai plānotu efektīvu stundu. 

Semināra moto ir ”Visām lielām lietām ir mazs sākums….” 

Sagatavoja Ilona Mihailova

Related Images: