Vienotā skola: Pēctecības principa realizēšana 1. un 6. klasēs kā veids un atbalsts izglītojamajiem

Prezentācija: Pēctecības principa realizēšana 1. un 6. klasēs kā veids un atbalsts izglītojamajiem, iekļaujoties vienotā mācīšanas procesā un vidē.