Nāc mācīties vidusskolā!

9. klašu skolēniem tagad ir īsts laiks pārdomāt par mācību turpinājumu. Mūsu skola piedāvā izvēlēties kādu no mācību virzieniem:

  • Sociālā un pilsoniskā joma ar padziļinātu latviešu valodas un literatūras, angļu valodas, vēstures un sociālās zinātnes kursu apguvi (A mācību priekšmetu komplekts) (kompl_A_rev-2023.pdf).
  • Dabaszinātņu joma ar padziļinātu bioloģijas, fizikas, ķīmijas, un angļu valodas kursu apguvu (B mācību priekšmetu komplekts) (kompl_B_rev-2023.pdf).
  • Tehnoloģiju joma ar padziļinātu matemātikas, fizikas, programmēšanas un angļu valodas kursu apguvi (C mācību priekšmetu komplekts) (kompl_C_rev-2023.pdf).
  • Dizaina un tehnoloģiju joma ar padziļinātu dizaina un tehnoloģiju, latviešu valodas, literatūras, sociālo zinātņu un angļu valodas kursu apguvi (D mācību priekšmetu komplekts) (kompl_D_rev-2024.pdf).

Plašāk šeit