7. klašu skolēniem tiks piedāvāta iespēja apgūt STEAM jomas priekšmetus interešu izglītības iestādēs

Lai nodrošinātu STEAM (zinātnes, tehnoloģiju, vides, inženierzinātņu un matemātikas) jomas interešu izglītības programmu un aktivitāšu pieejamības paplašināšanu, sniedzot atbalstu Rīgas pašvaldības skolām obligātā mācību satura veiksmīgai apguvei, kā arī veicinot skolēnu interesi par STEAM jomas mācībām, nodrošinot kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību procesu izglītības iestādēs, plānots īstenot skolu un interešu izglītības iestāžu STEAM sinerģijas pilotprojektu.

Pilotprojekta ietveros plānota 7. klašu skolēnu inženierzinību, datorikas un dabaszinātņu nodarbību norise kādā no sadarbības centriem. Nodarbību ietvaros skolēniem būs iespēja dinamiskā, aizraujošā un neierastā vidē nostiprināt skolā gūtās zināšanas, praktiski darbojoties dažādās darbnīcās.

Pirmās nodarbības jau ir notikušas Rīgas Arkādijas vidusskolas 7. klašu skolēniem, kas norisinājās Rīgas Jauno tehniķu centra siltumnīcās (Ernestīnes ielā 8A).

Iestāžu vadība un skolotāji pozitīvi atsaucās par pilotprojekta ideju un apliecina, ka tieši šādās nodarbībās, dažādojot un mainot nodarbības norises vidi, maksimāli pietuvinot mācību procesu reālai dzīvei un audzēkņiem rodas lielāka interese un izpratne par skolā apgūto saturu. Skolēni atzīst, ka nodarbības saturs bija ļoti pārdomāts, interesants un izglītojošs.

Pilns raksts ir pieejams šeit

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere,Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore

Related Images: