Mūsu skola piedalās STEAM pilotprojektā

Mūsu skola ir viena no septiņām Rīgas ģimnāzijām un skolām, kas piedalās STEAM pilotprojektā.

Lai nodrošinātu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta prioritāšu īstenošanu, STEAM (zinātnes, tehnoloģiju, vides, inženierzinātņu un matemātikas) jomas  interešu izglītības programmu un aktivitāšu pieejamības paplašināšanu, sniedzot atbalstu vispārējās izglītības iestādēm obligātā mācību satura veiksmīgai apguvei, kā arī veicinot skolēnu interesi par STEAM jomas mācībām, nodrošinot kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību procesu pašvaldības izglītības iestādēs, martā plānots uzsākt īstenot Skolu un interešu izglītības iestāžu STEAM sinerģijas pilotprojektu.

Pilotprojekta ietveros plānota 7. klašu skolēnu inženierzinību, datorikas un dabaszinātņu nodarbību norise ārpus Skolas telpām, kādā no sadarbības centriem. Nodarbību ietvaros skolēniem būs iespēja dinamiskā, aizraujošā un neierastā vidē nostiprināt skolā gūtās zināšanas, praktiski darbojoties dažādās darbnīcās, pieredzējušo skolotāju vadībā.

Related Images: