Vienotās pieejas īstenošana, nodrošinot pāreju uz mācībām valsts valodā

Mūsu skolas pedagogi piedalījās Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas metodiskajā dienā ”Vienotās pieejas īstenošana, nodrošinot pāreju uz mācībām valsts valodā”, lai gūtu idejas savam darbam, iepazītu ģimnāzijas praktisko darbību, apmeklētu darbības stundas un kopā diskutētu par izaicinājumie.

Sagatavoja Ilona Mihailova