Fast ForWord programma Rīgas Arkādijas vidusskolas pirmklasniekiem

Šajā mācību gadā no februāra mēneša tiek realizēta Fast ForWord programma Rīgas Arkādijas vidusskolas pirmklasniekiem ar valodas traucējumiem.

Fast ForWord programmas ir pierādīts veids, kā atbalstīt bērnus ar dažādām diagnozēm, to starp specifiskiem valodas traucējumiem, ADHD/ADD specifiskām mācīšanās grūtībām, disleksiju, autisma spektra traucējumiem, kā arī dzirdes traucējumiem.

Šo programmu atbalsta ilggadējs neirozinātnieku darbs un tās efektivitāte pierādīta vairāk nekā 300 pētījumos.

Programmas mērķis ir lasīšanas un valodas prasmju attīstīšana, vienlaikus attīstot pamata kognitīvās prasmes, tajā skaitā atmiņu, uzmanību, informācijas apstrādi un secību.

Šīs kognitīvās prasmes ir svarīgas mācīšanas un mācīšanās procesā, kā rezultātā tiek uzlaboti mācīšanas procesa rezultāti.

Sagatavoja Ilona Mihailova

Related Images: