LSS: Pasākums Muzeju krātuvē “Blēņas un Ziedonis” 

7.a un 7.b klases un klases audzinātājas V.Raševica, I.Micpapa apmeklēja Muzeju krātuves organizētu literatūras nodarbību. Skolēni iepazinās ar Ziedoņa literārajām pasakām, klausījās, strādāja grupās, izveidoja divas literārās pasakas.

Sagatavoja Valija Rašēvica