Vecāku sapulce: Caurviju prasmes 1.klasē

17.01.24. tika rīkota 1.a klases vecāku sapulce, kuras tēma bija “Caurviju prasmes”. Vecāki strādājot individuāli un grupās, iepazinās ar jēdzienu “caurvijas prasmes”, kā to skolotājs realizē savās mācību stundās. Skolotājs praktiski strādājot ar vecākiem parādīja, cik svarīga sākumskolā ir sadarbības caurvijas prasme. Kā atgriezeniskā saite vecākiem tika piedāvāta metode ”izejas biļete”, kas vecākus arī uzrunāja un vecākiem bija iespēja novērtēt savu ierašanos vecāku sapulcē, piedalīties sarunās par mācīšanas un mācīšanos procesa aktualitātēm.

Sagatavoja Ilona Mihailova