Latviešu tautas mūzikas instrumentu pasaulē

Dalībnieki: 3.a; 3.c; 3.b; 3.l klases.

Latvijas skolas somas ietvaros tika organizēta meistarklase. Katrs mūzikas instruments tika ieskandināts un par to tika pastāstīts. Skolēni veiksmīgāk iesaistījās nodarbībās, izmēģinot mūzikas instrumentu skanējumu, minot mīklas par mūzikas instrumentiem, atminot spēlētās latviešu tautasdziesmas un dziedot tām līdzi. Nodarbība skolēniem likās saistoša un izzinoša. Vadītājas centās iesaistīt līdzdarbošanās procesā ikvienu skolēnu.

Sagatavoja Lalita Jovļeva