Esam partnierskola integrācijas nometnes organizēšanā

Rīgas Arkādijas vidusskola, kā partnierskola ar Rīgas 89. vidusskolu un bērnu nometni Stimuls (https://www.instagram.com/vnstimuls/, https://www.facebook.com/vnstimuls/) 22. – 27. oktobrī īsteno sadarbības projektu “Laiks vienoties!” ar mērķi sniegt atbalstu skolēnu personības izaugsmei un integrācijai Latvijas sabiedrībā, veicinot līdzdalību, sociālo integrāciju, stiprinot valstisko pašapziņu. Projekts tiek finansēts atbalsta programmas “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” ietvaros.

Projekts iecerēts kā sešu dienu izbraukuma nometne, kas sniegtu atbalstu skolēniem – Rīgas iedzīvotājiem un Ukrainas civiliedzīvotājiem, veicinot līdzdalību, sociālo integrāciju, stiprinot valstisko pašapziņu.

Projekta konceptuālais ietvars ir kopāsadzīvošanas motīvs, kad Rīgas iedzīvotāji – jaunieši no mazākumtautību ģimenēm, skolēni – Ukrainas civiliedzīvotāji, projekta aktivitātēs satiekas, iepazīstas, veido savstarpējo uzticēšanos, sniedz atbalstu un stiprina valstisko pašapziņu.

Nometnes laikā neformālajā vidē, kas palīdz atbrīvoties no “skolas stundas rāmjiem”, jaunieši iepazīst dažādas prasmes – latviešu valodas runātprasmes, aktiermeistarības pamatus, paši piedalās scenāriju veidošanā un formulēšana, sociālā videoprodukta veidošanā, kā arī skatuves noformējuma veidošanā, izstrādās horeogrāfiju un sagatavots uzvedumu.

Ir paredzēts, ka nākamā aktivitāte notiks 2024. gada augusta sākumā