Izmaiņas mācību procesa organizācijā

Saistībā ar 20. oktobra Ministru kabinetā apstiprinātajiem grozījumiem 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, sākot no 21.oktobra ir spēkā virkne izmaiņu, kas skar mācību procesa norisi visos izglītības līmeņos, kā arī sporta treniņu un sacensību organizēšanu. Skolēnu brīvlaiks tiek pagarināts par vienu nedēļu līdz 29.oktobrim.

1. novembrī mācības klātienē atsāk vispārizglītojošo skolu 1. – 3. klases un speciālās izglītības klases (kurās īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem), kurām turpinās darbs ierastajā ritmā.

Vispārizglītojošo skolu 4. – 12. klases no 1. novembra līdz 14. novembrim mācās attālināti.

Avots Izglītības un zinātnes ministrija