Adaptācijas nodarbības topošajiem pirmklasniekiem

Mūsu skolā augusta mēnesī noritēja interakstīvās adaptācijas nodarbības topošajiem pirmklasniekiem.

Nodarbību sasniedzamais rezultāts bija sākt un turpināt adaptācijas periodu skolas latviskotā vidē un pilnveidot bērnu iemaņas un prasmes mācīšanas un mācīšanās procesā.

Topošajiem pirmklasniekiem bija iespēja iepazīties ar skolas telpām, pedagogiem un mācību priekšmetiem. Bērni aizraujoši piedalījās dažādās sporta, mūzikas, valodas un loģiskās domāšanas attīstošās  aktivitātēs, kā arī iepazīties ar skolas drošības un pozitīvās uzvedības noteikumiem un skolas tradīcijām.

Paldies pedagogiem un topošo pirmklasnieku vecākiem par sadarbību un atbalstu.

Esam gatavi sākt Jauno mācību gadu!

Skatīt video Skolas Youtube kanālā

Sagatavoja Ilona Mihailova