Jāņu ielīgošana pirmsskolā

Jāņu ielīgošana tradicionāli notika dabā, iestādes pagalmā, bērni un darbinieki pulcējas lai lustīgi ieskandinātu vasaras saulgriežus, ar dziesmām, dejām, rotaļām un gardu Jāņu mielastu.

Sagatavoja Anastasija Čubujeva