Demokrātijas nedēļa

No 1. līdz 12. maijam mūsu skola notika daudz pasākumu, kas bija veltīti “Demokrātijas nedēļai”.

  • 08.05.-12.05. Radošo darbu izstāde “Eiropa” (1.-4.kl.)

Sākumskolas skolēni sagatavojuši radošus darbus veltītus Eiropas dienai. Darbos bija atspoguļoti Eiropas valstu simbolika, domas par draudzību, mīlestību un apvienību,  bērnu cerības uz jauku un laimīgu nākotni.

Izstādes organizēja – sākumskolas klašu audzinātāji.

  • 01.05.-12.05. Informatīvā klašu audzināšanas stunda. Intelektuālās spēles (1.-12.kl.).

Demokrātijas nedēļas ietvaros skolēniem bija informatīva klašu audzināšanas stundas, kuros bērniem bija iespēja paspēlēt intelektuālās spēles. Šīs spēles bija piedāvātas no Eiropas Savienības, Learning corner mājas lapā. Skolēni ar prieku piedalījās dažādas viktorīnās un spēlēs un paplašināja savu redzesloku.

Materiālu sagatavoja – Jūlija Plavoka,

Informatīvu stundu organizēja – klašu audzinātāji.

  • 09.05. “Eiropas Savienības māja. Eiropas prasmju gads” – atvērtais mikrofons (9.-12.kl.);

Šajā pasākumā uzstājas 10. un 11. klašu pārstāvji. Tikšanās notika interaktīvā formātā. Bija piedāvāta prezentācija par Eiropas svarīgākiem notikumiem 20.-21.gs. Skolēni saņēma informāciju, atbildēja uz jautājumiem, diskutēja.

Pasākuma organizators – skolas sociālais pedagogs un karjeras konsultants Valentīna Guseva.

  • 09.05. Atvērto durvju diena (potenciāliem 10. klašu skolēniem).

Šajā dienā mēs aicinājām mūsu potenciālus skolēnus. Viesus satika Skolas parlamenta prezidente – Arina Carfina un vice prezidente – Aleksandra Antonova.

Viesiem bija iespēja iepazīstināties ar skolas telpām, saņemt informāciju par skolas pasākumiem, par Skolas parlamenta darbu, uzdot jautājumus par skolas dzīvi. Un tikšanas beigās teātra studijas “Maska” paradīja savu izrādi “Olimpisko virsotņu stāsti”. Apmeklētāji izteica siltas atsauksmes par skolu un par pasākumu.

Pasākuma organizatori – Ludmila Markuševa un Skolas parlaments.

Sagatavoja Jūlija Plavoka