Saskaņota izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas Arkādijas vidusskolā vispārējās vidējās izglītības programmā

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvalde saskaņoja izglītojamo uzņemšanas kārtību Rīgas Arkādijas vidusskolā.
Kārtība pieejama šeit.

Plašāka informācija par mācībām vidusskolā ir šeit.