PAR ATTĀLINĀTU DARBU 6.a, 8.a, 10.a KLASĒS

Sakarā ar saslimšanas gadījumu ar Covid – 19 skola nosaka attālināto mācību procesu 6.c, 6.l un 7.l klasēm.

Mājas karantīna 6.a, 8.a, 10.a klasēm no 18.09.2021. līdz 02.10.2021. ieskaitot.

Visi skolēni darbu veic attālināti, izmantojot platformas e-klase.lv un MS Teams (uzsākt TEAMS pakalpojumu var šeit: pasts.edu.riga.lv).

Skola ir informējusi un rīcību saskaņojusi ar SPKC un RD IKSD.

Atgādinām, uzsākot jaunu mācību dienu, nepieciešams sekot tiešsaistes stundām TEAMS kalendārā, informācijai E-klases dienasgrāmatā un pastā!

Skolas administrācija