Lieldienu radošo darbu izstādes

No 3. līdz 14. aprīlim mūsu skolā notika radošo darbu izstādes veltītas Lieldienu svētkiem. Izstādēs piedalījās sākumskolas skolēni un vecāki. Visi darbi bija izstrādāti ar mīlestību un siltumu. Kā arī visi skolas skolēni piedalījās “Laimes koka” izstādē, kur skolēni noformēja koku zarus ar radoši noformētam olām. 

Paldies skolēniem un vecākiem par darbu sagatavošanu! 

Paldies klašu audzinātājiem par darbu sagatavošanu un izstādes organizēšanu! 

Paldies Nadeždai Rozarjonovai un Larisai Poļakovai par skolas un izstādes noformēšanu! 

Sagatavoja Jūlija Plavoka