Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

2023./2024. mācību gadā Rīgas Arkādijas vidusskola uzņem izglītojamos 1.klasē sekojošās mācību programmās:

  • pamatizglītības programmā (programmas kods – 21011111);
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (programmas kods – 1015511).

Nepieciešamie dokumenti:

  • dzimšanas apliecība;
  • iesniegums (var uzrakstīt uz vietas).

Skolas kontakti:
Melnsila iela 6, Rīga, LV-1046
Pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās 9:00 -16:00
+371 67474343
Pārslas iela 14, Rīga, LV – 1002
Trešdienās un piektdienās 9:00 -16:00
+371 67615098

Related Images: