Par attālinātu darbu 6.c, 6.l, 7.a, 7.l klasēs

Sakarā ar saslimšanas gadījumu ar Covid – 19 skola nosaka attālināto mācību procesu 6.c, 6.l un 7.l klasēm.

Mājas karantīna 6.c klasei no 11.09.2021. līdz 24.09.2021. ieskaitot.

Mājas karantīna 6.l klasei no 11.09.2021. līdz 24.09.2021. ieskaitot.

Mājas karantīna 7.a klasei no 11.09.2021. līdz 24.09.2021. ieskaitot.

Mājas karantīna 7.l klasei no 08.09.2021. līdz 21.09.2021. ieskaitot.

Visi skolēni darbu veic attālināti, izmantojot platformas e-klase.lv un MS Teams (uzsākt TEAMS pakalpojumu var šeit: pasts.edu.riga.lv).

Skola ir informējusi un rīcību saskaņojusi ar SPKC un RD IKSD.

Skolas administrācija