Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem!

2023./2024. mācību gadā Rīgas Arkādijas vidusskola uzņem izglītojamos 1.klasē sekojošās mācību programmās:

  • Pamatizglītības programmā (programmas kods – 21011111).
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (programmas kods – 1015511).

Nepieciešamie dokumenti:

  • Dzimšanas apliecība.
  • Iesniegums, kuru var uzrakstīt uz vietas.

Skolas kontakti:

Melnsila iela 6, Rīga, LV-1046: Pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās 9 -16, tālr.: +371 67474343.

Pārslas iela 14, Rīga, LV–1002: Trešdienās un piektdienās 9-16, tālr.: +371 67615098.

Related Images: