Erudīcijas spēle “Koks kā kultūras, valodas un brīvības simbols” 5.-6. un 7.-9. klasēs

14. novembrī 2022. gadā mūsu skolā notika spēle “Kas? Kur? Kad?”, kuru vadīja pulciņa “Erudīts” skolotāja Jekaterina Koļesova. Spēles tēma bija “Koks kā kultūras, valodas un brīvības simbols”.  

Starp 5.-7. klašu komandām uzvarēja 6. A klases erudīti.  

Starp 8.-9. kl. uzvarēja 9. A klase.  

Īpašu funkciju pildīja skolēni no 7. A klases, pulciņa “Erudīts” apmeklētāji. Viņi bija spēles kuratori un palīdzēja vadītājai sagatavot spēles materiālus.  

Viss notika svinīgā un aizraujošā atmosfērā. Liels paldies visiem par neaizmirstamo spēli. Īpašs uzsvars tika likts uz informāciju par tiem kokiem, kurus dažādos laikos iestādīja Latvijas prezidenti. 

Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos! 

Paldies Jekaterinai Koļesovai un interešu izglītības pulciņa “Erudīts” dalībnieku komandai par interesantu un aizraujošu spēli!