TOPOPŠO PIRMKLASNIEKU VECĀKIEM

2. semestrī topošajiem pirmklasniekiem turpināsies iepazīšanās ar skolu un pedagogiem:

  • Pārslas korpusā (Pārslas iela 14) no 09.01. pirmdienās, plkst. 15.30-17.00, pedagogs Tatjana Mackāne (Pamatizglītības mazākumtautību programma).
  • Pārslas korpusā (Pārslas iela 14) no 09.01. pirmdienās, plkst. 15.30-17.00,pedagogs Alise Greidāne (Pamatizglītības programma – mācību valoda latviešu).
  • Melnsila korpusā (Melnsila iela 6) no 10.01. otrdienās, plkst. 16.30-18.00 Valentīna Janučkovska ( Pamatizglītības mazākumtautību programma).
  • Melnsila korpusā (Melnsila iela 6) no 10.01. otrdienās, plkst. 16.30-18.00 Svetlana Daņiļeviča (Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem).