Skolotāju diena un ēnu diena

Ēnu dienu Rīgas Arkādijas vidusskola veltīja skolotāju profesijai. Vidusskolēniem bija iespēja novadīt stundas sākumskolas un pamatskolas skolēniem, iejusties skolotāju un audzinātāju lomā. Skolēniem ļoti patika šī sadarbība, bija ļoti neierasti.

Skolotāju dienā mēs turpinām labo tradīciju – rīkot koncertu ar skanīgu nosaukumu – “Divas zvaigznes”.  Mūsu koncerta katrs priekšnesums – ir prieka un laimes vēlējums skolotāju dienā! Dzīvei ir daudz krāsu. Un dzīves daudzveidība ir atspoguļota koncerta priekšnesumos.

Merija Popinsa – ideāls skolotājas tēls. Un katrā skolotajā dzīvo maza Merija Popinsa. Merija Popinsa, neskatoties uz to, ka aizlidoja ar savu lietussargu, iedeva bērniem cerību.

Mīļie skolotāji! Paldies par cerību! Skolas parlaments uzdāvināja Jums mazus lietussardziņus ka atgādinājumu par Meriju Popinsu un par Jūsu pedagoģisko talantu. Lai skolotājiem būtu skaista un salda dzīve, skolas parlaments arī uzdāvināja brīnišķīgu torti ar apsveikumu!