Rudens ražas svētki

Īstenojot pēctecības principu un sākumskolas sadarbību ar RAVSK bērnudārzu, 3.a klases izglītojamie tika uzaicināti uz pirmskolas ieplānoto pasākumu “Rudens ražas svētki” 20.oktobrī plkst. 9:40

Pasākuma mērķis: mācīties veidot cieņpilnas attiecības ar citiem cilvēkiem un rīkoties saskaņoti ar citiem.

Pasākuma sasniedzamais rezultāti: izglītojamie prot iet ciemos un uzņemt ciemiņus; piedalās valsts svētku svinēšanā.

Pasākuma dalībnieki un pedagogi: grupu “Jūras vilnis” audzēkņi un pedagogi Anastasija Čubujeva un Kristīne Sčastnaja; “Jūras zvaigzne” audzēkņi un pedagogs Irina Barišņikova un 3.a klases izglītojamie un klases audzinātāja Ilona Mihailova.