Galvenais par karjeras nedēļu 2022

Karjeras nedēļas tēma- uzņēmējspējas.

Norises laiks: 17.-21.oktobris.

Kampaņas ietvaros no VIAA tiek piedāvāti 2 tiešsaistes pasākumi, 2 mācībstundu video, 1 atbalsta materiāls pedagogiem, 1 interaktīvs rīks skolēniem, sociālo tīklu konkursi uzņēmumu apmeklējumu atspoguļošanai 2 klašu grupām, informatīvie un vizuālie materiāli (afišu, prezentāciju, diplomu, pateicību sagataves, publikācijas medijos).

KN laikā katra skola (vai pašvaldība centralizēti) organizē dažādus pasākumus (uzņēmumu apmeklējumus, tikšanos ar personībām/vecākiem/absolventiem, integrētas stundas mācību priekšmetos un audzināšanā, konkursus u.c.) par KN tēmu- uzņēmējspējas, kā tās pamanīt, pilnveidot un izmantot nākotnes mērķu sasniegšanai.

Pašvaldību koordinatori KN noslēgumā apkopo datus par izglītības iestādēs īstenoto pasākumu un KN dalībnieku skaitu, datus pēc pieprasījuma iesniedz VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vecākajai speciālistei.

Visa būtiskā informācija par Karjeras nedēļu pieejama prezentācijā šeit: https://ej.uz/KN2022 . Šajā saitē pakāpeniski būs pieejami visi KN kampaņai izveidotie materiāli.

Karjeras nedēļā iesaistāmas visas izglītojamo vecuma grupas atbilstoši skolas kapacitātei.

Visas aktualitātes par Karjeras nedēļu, sākot no 10.oktobra, būs pieejamas arī VIAA mājas lapā un FB kontā “Tavai karjerai”.