17. – 21. oktobrī notiks Skolas akreditācija

Informējam, ka laikā no 17.oktobra līdz 21.oktobrim notiks Rīgas Arkādijas vidusskolas akreditācija un direktores profesionālās darbības novērtēšana.

Lai visiem mums ir sekmīga akreditācija!