Topopšo pirmklasnieku vecākiem

Topošajiem pirmklasniekiem notiks iepazīšanās ar skolu un pirmās tikšanās ar pedagogiem notiks:

  • Pārslas korpusā (Pārslas iela 14) 10.10.22. ,pirmdien, plkst. 15.30-17.00, pedagogs Tatjana Mackāne ( Pamatizglītības mazākumtautību programma).
  • Pārslas korpusā (Pārslas iela 14) 10.10.22.,pirmdien, plkst. 15.30-17.00,pedagogs Alise Greidāne (Pamatizglītības programma – mācību valoda latviešu).
  • Melnsila korpusā (Melnsilas iela 6) 11.10.22., otrdien, plkst 16.30-17.00 Valentīna Janučkovska ( Pamatizglītības mazākumtautību programma).
  • Melnsila korpusā (Melnsilas iela 6) 11.10.22., otrdien, plkst 16.30-17.00 Svetlana Daņiļeviča (Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem).